Copyright? Copyleft!

Creative Commons-Licentie
De teksten van dit blog van LETS Zandland vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Dit betekent het volgende:

Je bent vrij om:
  • Deze teksten te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • De teksten te bewerken — te veranderen en afgeleide werken te maken

Zolang aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de herkomst van de tekst (LETS Zandland) te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk Delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
    Vermeld daarom als je (delen van) deze teksten gebruikt: Gebaseerd op een tekst van LETS Zandland.