Het LETS Charter en de eerste Vlaamse LETS dag

Op 18 november 2016 werd het LETS charter ondertekend op de allereerste LETS-dag die doorging in het Kaaitheater.
Er werd gekozen voor 18 november omdat dit de nationale feestdag is van LETland…
 
 
ondertekening van het LETS charter

Het Charter

LETS verbindt mensen (Community Building) en stimuleert sociale contacten
door het uitwisselen van diensten en goederen en het organiseren van activiteiten in groep,
waarbij verschillende talenten en competenties aan bod kunnen komen. LETS is plezant!

Binnen het LETS-netwerk worden diensten en goederen uitgewisseld.
Deze diensten en goederen worden vergoed
in een systeem met een LETS-eenheid gebaseerd op tijd.
Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn daarbij fundamenteel.

Een LETS-groep heeft een open en democratische bestuursvorm.
Elk lid kan tijdens zijn of haar lidmaatschap mee vorm geven aan de groep.

Solidariteit en verantwoordelijkheid dragen
op sociaal, ecologisch en economisch gebied,
sociale insluiting en vertrouwen zijn daarbij kernwaarden.

Een LETS-groep kan samenwerken met andere LETS-groepen en ook met andere organisaties uit de buurt.

Een LETS-groep is een open groep.
Iedereen die de LETS-filosofie een warm hart toedraagt is welkom,
ongeacht geslacht, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, leeftijd,
geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk.
(cf non-discriminatiecode)

 
 
 
 

Peter Zimmerman ondertekent het Charter
Peter Zimmerman ondertekent het Charter namens LETS Zandland
 
Ter gelegenheid van deze eerste Vlaamse LETSdag verscheen een mooi artikel in De Standaard van 19 november 2016.

(met dank aan Eric Stuckmann van LETS Oostende voor de tweede foto)