Van LETS Mol naar LETS Zandland…

Het LETS lidboekje
Ons eerste lidboekje
Het ontstaan…

LETS in de regio Kempen ontstond in september 2000, op een info-avond in ’t Getouw in Mol. Het wat-en-hoe van LETS werd uit de doeken gedaan, en op het einde van de avond werd er gepolst of er interesse was. Jazeker!

Een week daarop was de geboorte van LETS Mol een feit. We gingen van start met 7 actieve leden. En die wilden niet alleen letsen maar ook bij mekaar komen en samen dingen doen. Zie hier, het fundament van wat later zou uitgroeien tot een stevige groep.
We haalden de plaatselijke pers met als ronkende titel:

“LETSers delen alles behalve mekaars partner.”

 

En het groeide…

Een jaar later daarop was onze letsgroep al ruim verdubbeld qua ledenaantal. We waren reeds met 15! Onze eerste gezamenlijke activiteiten waren een wandeling en een haloweenkinderfeestje.
Ons eerste vraag– en aanbodboekje werd gedrukt. En we knipten papieren strookjes om onze LETS-transacties in goede banen te leiden. We noemden ze Molletsen en we gaven 20 molletsen voor een uur noeste arbeid in de tuin.
We groeiden langzaam maar zeker. Een actieve kerngroep gaf vorm aan het reilen en zeilen van de groep. Een website werd opgezet en het uitwisselen van mekaars vraag en aanbod gebeurde via e-mail of per telefoon.

 

LETS-bonnetjes
De beroemde LETS-bonnetjes
LETSen was leuk, zoveel was duidelijk.
We waren sociaal en ecologisch bezig zonder dat er veel euro’s aan te pas kwamen, maar wel des te meer waardering. We leerden nieuwe en boeiende mensen kennen in de omgeving van Balen, Mol en Ham. We noemden ons dan ook niet langer LETS Mol maar LETS Mol-Balen.

 

De eerste LETS-BBQ
De eerste LETS-BBQ
We verdiepten ons in de werking van LETS Vlaanderen. De LETS-dagen in november waren het gepaste moment om met letsers uit gans Vlaanderen kennis te maken.
In 2005 kwam Marva om de hoek kijken. Een eerste digitaal systeem dat het ons makkelijker maakte om transacties te registeren. We hielden nog de bonnekes om te knippen maar tegelijkertijd moedigen we het uitwisselen via computer aan. Marva werd weldra vervangen door eLAS. Pas in 2009 namen we afscheid van ons vraag –en aanbodboekje dat we naar iedereen opstuurden.

Vaste ledenactiviteiten kregen stilaan vorm. Jaarlijks organiseerden we een wandeling en een algemene vergadering die we nieuwjaarsfeest of de brunch noemden. De goesting was groot om ook iets te organiseren in de zomer…
In 2007 ontmoeten we mekaar voor de eerste keer aan een vijver met een barbeque, het prille begin van wat stilstaan uitgroeide tot het LETS-zomerfeest.
In 2008 mochten we de LETSdag voor gans Vlaanderen organiseren in Mol. 150 letsers uit gans Vlaanderen (en een beetje Nederland) werden in de Molse muziekschool verwelkomd. Hiermee haalden we opnieuw de pers.
We sloten ook aan bij cultuurraad van Mol en Balen en we voelden ons deel van het culturele landschap in beide gemeenten. We waren ook regelmatig aanwezig met een stand op evenementen om ons verder bekend te maken.
De volgende jaren bleef de interesse in het LETSen groeien. Het was duidelijk dat we ‘goe bezig’ waren. Samen met de transitiegroep brachten we een duidelijk verhaal dat het ánders kan.

 

10 jaar LETS Mol

En het groeide onstuitbaar voort…

De werking breidde uit naar de omliggende gemeenten en LETS Mol-Balen dekte niet meer de lading. Het werd tijd dat we op zoek gingen naar een nieuwe naam. In november 2016 was dan zover… LETS Zandland werd boven de doopvont gehouden.

logozandland800