Praktische afspraken en spelregels

Dit is een verkorte versie. De volledige versie vind je op eLAND.

Lid worden en lidgeld betalen
 • Het lidgeld bedraagt 4 euro per jaar, voor een gezin of een vereniging 6 euro per jaar.(…)
  Wanneer je lid wordt in december, geldt de inschrijving voor het hele volgende kalenderjaar.
 • Een nieuw lid of gezin/vereniging ontvangt een kleine hoeveelheid LETSkes als ‘startkapitaal’.
 • Indien een lid een nieuw lid aanbrengt, dan krijgt dit bestaande lid een bonus in LETSkes. Dit geldt echter niet voor verenigingen.
 • Het lidgeld kan ook betaald worden met de vrijetijdscheques van de gemeenten Mol en Balen.
 • In de loop van de maand november wordt je uitgenodigd om je lidgeld voor het komende jaar te betalen. Doe je dit niet tijdig, dan betaal je – omwille van het extra werk voor het secretariaat – een verwijlinterest in LETSkes aan de centrale kas.

 

Vraag- en Aanbodlijst
 • Je vind een overzicht van vraag en aanbod op eLAND, het elektronisch boekhoudsysteem van onze LETSgroep.
 • Daarnaast worden de leden via een mailinglijst op de hoogte gehouden van dringende vragen en kortlopend aanbod.
 • (…)

 

Contact met de andere leden
 • Op eLAND vind je de contactgegevens van individuele leden
 • Je kan ook de leden treffen via Facebook.

 

We waarderen elkaar met LETSkes

In onze groep waarderen we transacties met ‘LETSkes’.

 • Hoeveel een dienst of goed waard is, bepaal je eigenlijk zelf.
  Als richtlijn hanteren we 60 LETSkes voor ongeveer een uur ‘LETSen’ (bv. tuinwerk).
  Je spreekt best op voorhand met de ander af hoeveel je vraagt of aanbiedt voor een dienst of goed.

  Voorbeeld: misschien hoef je voor het babysitten (terwijl de kinderen slapen en je zelf een boek leest) geen 60 LETSkes per uur. Als je daarentegen past op 3 bengels die in de tuin aan het ravotten zijn, is die 60 LETSkes wel een billijke waardering.
  Ook als iemand een klusje voor jou op een voorbeeldige manier afwerkt op minder dan de helft van de tijd die het jou zou kosten, ben je misschien bereid om met net iets meer dan 60 LETSKES per uur te ‘waarderen’
  .

 • Ook om de waarde te bepalen van een goed, is het handig om die richtlijn van ’60 LETSkes per uur’ te hanteren, liever dan een aantal LETSkes gelijk te stellen met een bedrag in geld. Zou je bereid zijn om voor dat schattige vestje twee uur te helpen wieden in de tuin? Dan is 120 LETSkes dus een mooie waardering. Of wil je wel afstand doen van die stapel oude tijdschriften als iemand je gedurende een kwartiertje helpt lakens plooien? Dan vraag je daar dus 15 LETSkes voor…

 

De balans

Ieder heeft zijn eigen balans die verbonden is met zijn account in eLAND.
De totale balans van de LETSgroep is nul, en dat betekent dat het niet anders kan dan dat sommige leden een negatief saldo hebben. Maar integenstelling tot de financiële wereld hoeft dat geen probleem te zijn. Iemand met een ‘rood’ saldo, heeft actief geLETSt, en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
(…)
Op LETSkes krijg je immers geen rente, dus is het volstrekt zinloos om ze lang op te sparen!
 

Een LETSgroep maken we samen
 • Een kerngroep houdt onze LETSgroep draaiende. (…)
  Ideeën en suggesties ivm de werking van LETS zijn steeds welkom bij de kern.
 • LETS Mol/Balen organiseert regelmatig ledenactiviteiten (bv. wandelingen, brunch met algemene vergadering, zomerfeest, samen ergens een klusje opknappen…) De data vind je terug in de kalender op deze site.
 • ​Maandelijks gaan er LETSavonden door, waarop goederen worden geruild. (…)
  Ook de data en praktische gegevens in verband met deze LETSavonden vind je via de kalender terug.
 • De kerngroep houdt toezicht op het naleven van de spelregels
 • Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de kerngroep

 

InterLETSen

Er worden veel goederen en diensten uitgewisseld tussen LETS Zandland en andere LETSgroepen. Elders op deze site lees je meer over dit ‘interLETSen‘.
 

Goede afspraken, goede LETSers

Je bent nooit verplicht om op een bepaalde vraag in te gaan. Wees wel duidelijk in je antwoord : liever een duidelijke NEEN dan helemaal geen antwoord.
In principe wordt er geen geld uitgewisseld voor geleverde diensten of goederen. Denk er wel aan om vooraf goed af te spreken of er eventueel een vergoeding gevraagd wordt voor onkosten (vervoer, materiaal, ingrediënten…)
 

LETS werkt op basis van vertrouwen

LETS is een feitelijke vereniging op basis van vrijwilligheid. De LETSorganisatie (kerngroep) neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van diensten of goederen of de eerlijkheid van mensen.
Bij ernstige problemen kan je wel iemand van de kerngroep op de hoogte brengen. Die kan dan eventueel een bemiddelende rol spelen.

LETS Zandland heeft geen eigen verzekering. Gebeurt er tijdens het LETSen een ongeluk of heb je bv. schade aan materiaal, dan kan je familiale verzekering misschien soelaas brengen.

Ontvang je een uitkering (werkloos, invaliditeit, …) dan kan je meer info vinden op de website van LETS Vlaanderen
 

Afspraken in verband met correct mailverkeer

LETS Zandland is een erg actieve LETS-groep. Er zijn dan ook een aantal duidelijke afspraken in verband met mailverkeer via de mailinglijst.
(…)

 

Uitgekeken op LETS?

Wil je uit het systeem stappen? Jammer, maar het kan uiteraard. Verwittig dan iemand van de kerngroep of het secretariaat zodat je naam kan geschrapt worden.
Natuurlijk zorg je ervoor, dat je balans op nul staat wanneer je vertrekt.