LETS

Het letterwoord LETS is de afkorting van Local Exchange and Trade System, of van het Nederlandse ‘Lokaal Economisch Transactie Systeem’.

LETSers wisselen onderling diensten en goederen uit. Het is een uitbreiding van ‘vriendendiensten’ waarbij we elkaar betalen (maar we spreken liever van ‘waarderen’) met een lokale munt, gebaseerd op een tijdseenheid, die je weer kan uitwisselen voor andere goederen of diensten.

In een elektronisch administratiesysteem is je vraag en aanbod zichtbaar voor je mede-LETSers.