Gerrie

LETS biedt grote mogelijkheden op vlak van delen, hergebruik en herstelling.
Spullen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt,
kennen een tweede of derde eigenaar voor ze weggegooid worden,
en door herstelling of herwaardering
worden heel wat gebruiksvoorwerpen terug bruikbaar.